Analfabeter i Sverige?

En undersökning av de lässvaga eleverna i årskurs 5 redovisas i denna rapport. Resultatet visar att det oftast är pojkar med invandrarbakgrund som har svårigheter.

I denna studie undersöks de svaga läsarna i årskurs 5. Deras resultat på läsprov som gavs inom ramen för det nationella programmet för utvärdering 1992 analyserades. Det visade sig att tre elever av de 3257 som ingick i det nationella urvalet möjligen inte kan läsa alls. De 10 % elever som hade sämst resultat på läsproven studerades. De lässvaga eleverna, som oftare var pojkar och oftare hade invandrarbakgrund, behövde och fick naturligt nog mer hjälp vid läsningen. De lässvaga eleverna hade oftare skolsvårigheter av olika skäl än övriga elever. Vidare bedömde de pragmatiska aktiviteter inom svenskundervisningen samt sådana som innebar samtal som viktigare än vad övriga elever gjorde. De läste i lägre grad böcker på sin fritid. I en sammanfattning dras pedagogiska konsekvenser av resultaten. Där sägs det bland annat att de lässvaga eleverna, som till övervägande del har invandrarbakgrund, har föräldrar som i lägre utsträckning deltar i kvartssamtal och föräldramöten. Det är förståeligt att de föräldrar som har bristande kunskaper i svenska tvekar att gå till skolan för samtal. Samtidigt innebär bruket av annat språk än svenska i hemmet att eleverna inte får samma stimulans och hjälp i sin utveckling av det svenska språket. Den slutsats som kan dras av detta är att skolans uppgift blir mer förpliktande för de lässvaga eleverna.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1992

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt