Vad är fortbildning bra för?

Rapporten redogör för Skolverkets inventering av fortbildningsplaneringen, där man identifierar olika strategier och lyfter fram olika problem och möjligheter för kommunerna.

I rapporten redogörs Skolverkets inventering av fortbildningsplaneringen på central nivå i under verksamhetsåret 1991/92. Syftet har varit att identifiera olika strategier och att lyfta fram de olika problem och möjligheter som kommunerna har i samband med sin fortbildningsplanering. Inventeringen visar på svårigheterna för fortbildningen att fungera som ett styrinstrument i ett mål- och resultatorienterat styrsystem. Flertalet kommuner definierar dock fortbildning som liktydigt med långsiktigt skolutvecklingsarbete. Rapporten försöker därför ringa in var problemen ligger när det gäller att knyta an fortbildningen till att planera den utifrån skolans faktiska utvecklingsbehov. De områden som har studerats vid inventeringen är mål och utvärdering, ansvaret, planerna, utbildningsanordningarna, bristområden och bristande tillgång, samverkan samt tid och resurser. Inventeringen visar bland annat att det vanligaste är att ansvaret för fortbildningen har decentraliserats ut till de enskilda rektorsområdena. Detta har i sin tur medfört att det ställs stora krav på skolan när det gäller planering och uppföljning. Kommunerna riktar framförallt fortbildningsinsatserna till skolledarna, visar ett resultat. Att se fortbildning som synonymt med verksamhetsutveckling är vanligt i de flesta kommunerna.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1992

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt