Dubbelt timtal i B- och C-språk i gymnasieskolan

Rapporten redovisar utvärderingen av försök med dubbel undervisningstid i B- och C-språk vid femton gymnasieskolor läsåret 1991/92.

Med anledning av reformeringen av den nya gymnasieskolan 1994 var syftet med denna rapport att kartlägga omfattningen av verksamheten läsåret 1991/92, att kartlägga skolornas mål för undervisningen och vilka resultat som uppnås, samt hur undervisningen genomförs och eventuella problem. Här har försöksverksamheten med dubbelt timtal i B- och C-språk undersökts.Enligt Skolverkets bedömning är försökens resultat att såväl deltagande elever som lärare var positiva eller mycket positiva till att läsa ett språk med mer omfattande undervisningstid till förfogande. Den utökade undervisningstiden har lett till att eleverna utifrån sin individuella förmåga uppnått bättre kunskaper och färdigheter än elever som läser enligt den normala timplanen. Skolverket anser att försöksverksamheten med dubbelt timtal i B- och C-språk på gymnasieskolans E-, H- och S-linjer bör upphöra och övergå i reguljär verksamhet så att alla kommuner som så önskar kan erbjuda denna valmöjlighet. Erfarenheterna kommer att på olika sätt tas till vara i fortsatt kursplane- och utvecklingsarbete inom gymnasieskolan.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1993

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt