Elever med annat hemspråk än svenska

Studien innehåller en jämförelse mellan invandrargrupper och en svensk grupp fyra år efter avslutad grundskola.

För att få underlag för bedömningar av hur ungdomsskolan fungerar i olika avseenden genomförs vid vissa tillfällen undersökningar bland elever som avslutat grundskolan och gymnasieskolan. Därför har denna undersökning med invandrarelever och svenska elever genomförts. Studien visar att goda kunskaper i svenska är en förutsättning för att lyckas i gymnasieskolan. Invandrarelever som behärskar det svenska språket tillräckligt väl klarar sig i genomsnitt nästan lika bra som svenska elever. Speciellt svårt har elever som invandrat under högstadieåren. En generation av elever med annat hemspråk än svenska och en svensk jämförelsegrupp har studerats knappt fyra år efter avslutad grundskola. Eftersom invandrargruppen är av särskilt intresse har information insamlats om vilket språk som används i hemmet, hur bra ungdomarna anser att de kan svenska och sitt hemspråk samt hur hemspråksundervisningen och svenska som andraspråk fungerat i gymnasieskolan. Vissa språkgrupper är så stora att en jämförelse mellan olika undergrupper har kunnat göras. Sökord; hemspråksundervisning

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1993

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt