Kommunernas kostnader för skolverksamheten - vad påverkar dem?

I rapporten analyseras kommunala kostnadsskillnader för elever i grundskolan.

Riksdag och regering har det övergripande ansvaret för att garantera en likvärdig utbildning över hela landet. En viktig del i den statliga likväl som i den kommunala uppföljningen är därför att granska vilka resurser olika skolformer förfogar över och hur de används. Skolverket ska i sin resultatredovisande roll även ge riksdag och regering en helhetsbild av skolverksamheten. Hur kostnaden fördelar sig är en naturlig del av denna helhetsbild. Vilka faktorer påverkar då kostnaden för en given mängd kommunal service? Svaret på den frågan är att variationerna i elevkostnaden i grundskolan i hög grad kan förklaras av skillnader i strukturella förutsättningar och skillnader i behov. Faktorer som har mycket stor betydelse för flera kostnadsslag är befolkningstätheten och den genomsnittliga skolstorleken. Resultaten visar att kostnaderna påverkas av flera faktorer som kommunerna inte kan råda över. Kostnaderna kan därför inte användas för att tolkas som mått på hur kommunerna prioriterar skolverksamheten. Det betyder också att all användning av kostnadsmått för att värdera prestationer eller resultat vid produktivitets- eller effektivitetsstudier måste beakta att kommuner och skolor arbetar under olika betingelser.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1993

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt