Tillgången på utbildade lärare

Rapporten visar hur god tillgången på utbildade lärare är inom olika skol- och utbildningsformer, eftersom skolhuvudmännen är skyldiga att använda lärare med relevant utbildning.

Skollagen säger att skolhuvudmännen är skyldiga att för undervisningen använda lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. Syftet med det här projektet har därför varit att studera hur god tillgången på utbildade lärare är inom olika skol- och utbildningsformer, att belysa och analysera regionala och lokala skillnader i tillgången på lärare, samt att studera vissa policyfrågor som gäller anställning av lärare.Under en lång period från mitten av 1980-talet var antalet lärare relativt konstant, trots att antalet elever minskade. Läsåret 1992/93 bröts trenden. Om inte undervisningsskyldigheten hade sänkts för vissa lärargrupper, skulle trendbrottet ha kommit ett år tidigare, visar rapporten. Studien visar även att lärarbristen är störst i en del av de praktisk-estetiska ämnena (barnkunskap, bild, musik). Det är fortfarande förhållandevis god tillgång på lärare i textilkunskap och lärare i hemkunskap. Det råder dock stor brist på utbildade lärare i matematik och NO-ämnen. När det gäller policyfrågor visar kommunstudien att det inte skett någon ändring av praxis vad gäller anställning av obehöriga lärare efter kommunaliseringen. Sökord; utbildade lärare

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1993

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt