Idrott på landsbygd och i storstad

En redovisning av skillnader mellan landsbygd och storstad beträffande elevernas attityder till idrottsämnet, elevinflytande i undervisningen samt idrott och motion på fritiden.

I den här rapporten redovisas skillnader mellan landsbygd och storstad vad gäller elevernas attityder till idrottsämnet, elevinflytande i undervisningen samt idrott och motion på fritiden. Följande frågor ställs: Hur skiljer sig storstadsungdomarnas förutsättningar för idrott/motion på fritiden från landsortsungdomarnas? Vilken betydelse har utbudet av aktiviteter, den miljö man lever i och valmöjligheten? Vilka är möjligheterna för spontan idrott i staden/på landet?Av rapporten framkommer det att tydliga skillnader mellan stad och landsort finns. En större andel elever i storstaden jämfört med landsorts- och glesbygdskommuner är fysiskt aktiva minst en gång i veckan. Den största andelen aktiva medlemmar i en idrottsförening finns däremot i glesbygdskommunerna. De dominerande idrotterna på fritiden är för pojkarna bollspel, där de från glesbygden är de som spelar mest. Flickorna ägnar sin fria tid åt bollspel, dans, ridning och work out ungefär lika mycket i storstäderna som i glesbygdskommunerna. Sökord; idrott

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1994

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt