Skolan och ekonomin

Rapporten behandlar begrepp och definitioner inom området produktivitet och effektivitet och innehåller en kort översikt över tidigare studier.

Skoldebatten har under senare år fokuserats på hur mycket resurser som ska gå till skolan. Samtidigt som samhällsekonomin har försämrats har resurserna till skolan börjat ifrågasättas. I denna situation är det mycket viktigt att vi inom skolsektorn skaffar oss verktyg för att följa resursutvecklingen och resursanvändningen. Frågor som bör ställas är t ex Får skolan mer eller mindre resurser och vad används resurserna till? Får vi ut mer eller mindre för resurserna nu jämfört med tidigare?Denna rapport behandlar begrepp och definitioner inom området produktivitet och effektivitet och innehåller en kort översikt över tidigare studier. Rapporten gör också ett försök att på nationell nivå belysa utvecklingen av resursutnyttjandet i den svenska grundskolan sedan början av 1980-talet med hjälp av tillgänglig statistik. Rapporten redovisar en del av det arbete som Skolverket bedriver inom det skolekonomiska området. Andra rapporter inom området är Ekonomiska resurser och elevernas resultat (nr 57) och Kommunernas kostnader för skolverksamheten - vad påverkar dem? (nr 31). Sökord; skolan och ekonomin

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1994

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt