Skolan och lärarfortbildningen

Här presenteras förslag för en bra fortbildningsstrategi. Att skolan har en drivande rektor är betydande. Även analyser av skolans utvecklingsbehov är viktiga.

Intervjuer gjorda i tio grundskolor och sex gymnasieskolor våren 1993 visar på ett antal faktorer som kan vara förutsättningar för en framgångsrik och effektiv fortbildningsstrategi. Dessa faktorer redovisas här i denna rapport.De skolor som har en rektor som aktivt deltar i fortbildningsplaneringens olika faser har bättre förutsättningar än övriga skolor för att lärarfortbildningen ska betraktas som ett led i den lokala skolutvecklingen. Om lärarna ges inflytande och delaktighet ökar möjligheterna dessutom för att fortbildningsaktiviteterna ska ses som ett medel för kompetensutveckling mot gemensamma mål i skolan. Utvecklingssamtal, en väl förankrad fortbildningsplan och en rektor som kan tydliggöra de nationella och lokala målen för skolan är grunden för denna kompetensutveckling.I studien framkommer att det i regel finns övergripande utvecklingsmål för skolan, men att det ofta saknas mål för fortbildningsinsatserna. Få skolor har utvärderingsresultat som grund för sin fortbildningsplanering. Intervjuer har även genomförts med fortbildningsansvariga vid tre högskolor. Resultatet tyder på att de intervjuade högskolorna måste hitta nya vägar och former för lärarfortbildningen. Om den mål- och resultatstyrda skolan ska kunna förverkligas krävs att lärarfortbildarna är väl förtrogna med målen och utvärderingsresultaten för skolan både på den nationella och lokala nivån. Sökord; lärarfortbildning

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1994

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt