Attityder till skolan 1993/94

Rapporten visar attityder till skolan inom områdena förtroende, kvalitet, inflytande och förändring. Allmänhet, föräldrar, elever och lärare har tillfrågats i en skolbildsundersökning från 1993/94.

Rapporten redovisar allmänhetens, föräldrarnas, elevernas och lärarnas attityd till vår svenska skola. Resultaten är grupperade i områdena förtroende, kvalitet, inflytande och förändring. Undersökningen visar att skolan är ett av de samhällsområden som allmänheten har störst förtroende för. Förtroendet för olika beslutsfattare inom skolans värld är dock anmärkningsvärt lågt. Elevernas kritik mot lärarnas förmåga att upprätta förtroendefulla relationer med dem är stark. Däremot får lärarnas arbete med kunskapsöverföring och deras engagemang i sin undervisning bättre betyg av eleverna än de mer sociala och relationsmässiga aspekterna. Allmänheten anser att skolan bäst lyckas med kunskapsförmedling och sämst med sina personlighetsdanande uppgifter som att uppmuntra nyfikenhet och förmågan att ta egna initiativ. För föräldrarnas del är valfriheten och inflytandet viktigt. Lärarna är mest nöjda med sitt inflytande över undervisningssituationen och minst nöjda med inflytandet över förutsättningarna för arbetet. Det finns en mycket positiv attityd bland både elever, föräldrar och lärare till olika former av modernisering av skolan. Eleverna har också en mer positiv attityd till att betyg ska ges oftare än vad lärarna har.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1995

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt