Besparingar i skolan

Den här rapporten belyser hur ett begränsat antal kommuner och skolor hanterar besparingar i grundskolan.

Denna förstudie av kommunala besparingar har som syfte att ge en bild av hur kommuner och skolor hanterar besparingarnas konsekvenser; bland annat för elever med behov av särskilt stöd. Studien visar också hur processen kring besparingarna i kommunen sett ut. Studien ger en bild av vilka konkreta förändringar som skett som följd av besparingarna. De resultat som redovisas bygger på intervjuer och studier av planerings- och beslutsdokument i nio kommuner och 18 skolor. Studien visar bland annat att kommunpolitikerna inte har tagit sitt ansvar för de nödvändiga prioriteringar som är kopplade till besparingarna, utan överlåtit hela ansvaret till rektorerna. Besparingarna genomförs påfallande ofta på ett traditionellt sätt och leder sällan till att nya lösningar söks och prövas för att utveckla organisationen och arbetet i skolan. Besparingar kan slå mycket olika mellan skilda skolor i en kommun som har ett mer schabloniserat resursfördelningssystem. En följd av besparingarna är att det nu finns färre vuxna i skolan än tidigare. Detta yttrar sig bland annat i större klasser, färre halvklass- och grupptimmar, minskad omfattning av specialundervisningen, färre laborativa moment i undervisningen samt minskade resurser till syo-verksamheten. I rapporten ingår en bilaga, i vilken var och en av de kommuner/kommundelar och skolor som ingått i studien presenteras.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1995

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt