Naturvetenskaplig begreppsförståelse i gymnasieskolan

Skriften visar på de viktigaste resultaten från en uppföljning i gymnasieskolan av 1992 års nationella utvärdering i naturvetenskap i årskurs 9. Resultaten sätts i ett internationellt perspektiv.

Denna skrift gäller en sammanställning av de viktigaste resultaten från en uppföljning i gymnasieskolan av 1992 års nationella utvärdering i naturvetenskap i årskurs 9. Huvudlinjerna i resultatbilden för årskurs 1-3 på N- och T-linjerna samt för årskurs 3 på E-, H- och S-linjerna redovisas och jämförs med årskurs 9 vad gäller materia och kemiska reaktioner inklusive fotosyntes och nedbrytning. Funna resultat sätts i relation till internationella rön. Bland de viktigaste resultaten hör att en överensstämmelse kan urskiljas i det internationella perspektivet. Att ett vardagstänkande tycks interferera med inlärning av naturvetenskapliga förklaringar och modeller är också framträdande. Vardagsföreställningen att luft inte väger något lever kvar hos många elever. Många elever har tillägnat sig partiell vetenskaplig kunskap, men är inte på klara över när denna kunskap är tillämplig eller vilka randvillkor som gäller då den ska tillämpas. Ett analysschema för att bringa ordning vad gäller tidsaspekter och beskrivningsnivå vid kemiska reaktioner föreslås och exemplifieras. Några undervisningsförsök i syfte att förbättra elevernas begreppsförståelse refereras. Sökord; gymnasieskolan, begreppsförståelse, materia, kemiska reaktioner, fotosyntes, biologi, fysik, kemi.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1995

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt