Studieavbrott och mindre studiekurs i gymnasieskolan

Här redovisas en undersökning som belyser problematiken kring studieavbrott och mindre studiekurs i gymnasieskolan. Utgångspunkten är ungdomars upplevelse av skolsituationen, vilken styr deras handlande.

Varför klarar - eller vill - inte ungdomar gå i gymnasieskolan? Frågan har stått i fokus i denna undersökning. Rapporten lyfter fram sådana områden som skolan kan påverka till det bättre. De flesta ungdomarna hade kommit in på den utbildning som de valt i första hand. Problemen började när de väl var på plats i gymnasieskolan. Förklaringen ligger i undervisningssituationen. Ungdomarna upplevde att de hade för lite inflytande, de kunde t ex inte bestämma takten av studierna utifrån sina tidigare kunskaper. Detta gjorde att många halkade efter och hade svårt att komma igen. Ett annat problem som genomgående nämns av ungdomarna är att de inte fick den stimulans och de kunskaper som de ville ha. Ett mönster framträder också då det gäller skolans sätt att hantera ungdomarnas problembild. Som skäl till studieavbrott anger ungdomarna faktorer kopplade till undervisningen och skolan. De flesta ungdomarna har inte pratat med lärare eller rektor om problemet. Skolan hänvisar ungdomarna till att diskutera problemet med syokonsulenten. Den lösningen som skolan erbjuder är oftast det individuella programmet, eller mindre studiekurs. Eleven slussas alltså in i en färdig, organisatorisk lösning istället för att skolan angriper problemet där de finns. I rapporten konstateras att den grupp ungdomar som deltagit i undersökningen har mycket att lära ut om sin undervisningssituation. Pedagogiskt utvecklingsarbete borde med fördel kunna utgå systematiskt från dem. Sökord; studieavbrott, mindre studiekurs, gymnasieskolan

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1995

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt