Den kommunala gymnasiala vuxenutbildningen

I undersökningen sätts fokus på de förändringar som gäller vuxenutbildningen, i och med reformeringen, ur tre olika perspektiv: skolenheten, studerandegruppen och individen.

Den kommunala vuxenutbildningen har, liksom gymnasieskolan, fått ändrade villkor i samband med att skolans styrsystem förändrats. I denna undersökning fokuseras de förändringar som gällt vuxenutbildningen våren 1995. Att vuxenutbildningen är en skolform som uppskattas av de studerande, är kanske det mest framträdande i undersökningen. Vid en avstämning mellan reformens intentioner och det som faktiskt sker ute i skolorna framträder en vilsenhet inför framförallt betygskriterierna. Dessutom har de ökade krav på antal kurser som gäller för heltidsstudier och därmed ekonomiskt studiestöd på heltid, ofta inneburit att vuxenstuderande anmäler sig i den omfattning som krävs, utan att ha möjlighet att fullfölja hela studieåtagandet. Följden blir att de "sitter av" vissa kurser för att få tillräcklig ekonomisk ersättning. Personal och studerande menar att läroplanens och kursplanens starka betoning av fördjupande kunskaper, förståelse och analysförmåga borde resultera i viss förändring av undervisning, organisation och tester eller utvärderingar, men ännu har denna förändring varit marginell. Sökord; expertbedömningar, djupintervjuer, elevperspektiv, upplevelser, bilder

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt