Det individuella programmet

Här ges en överblick över det individuella programmets roll i gymnasieskolan, dess organisation och omfattning. Den beskriver även hur lärare och elever ser på undervisningen.

I de nordiska länderna går eleverna i hög utsträckning över till gymnasieskola direkt efter grundskolan. I hälften av Sveriges kommuner kan eleverna då söka till ett individuellt program (IV). Utvecklingen går på ett tydligt sätt mot att allt fler kommuner ger ungdomar möjlighet att själva, aktivt söka sig till IV.IV integreras alltmer i gymnasieskolan. Studien pekar på rektors/skolledningens betydelse för IV:s utvecklingsmöjligheter. Avsaknaden av riktlinjer för IV i kommunen försvårar utarbetande av måldokument vid den enskilda skolan. Skollagen fastslår att utbildningen på ett individuellt program ska följa en plan som ska fastställas av styrelsen för utbildningen. Denna plan blir därmed kommunens åtagande gentemot eleven och har följaktligen en rättssäkerhetsaspekt. Kravet på sådan studieplan uppfylls inte i alla kommuner. Elevernas individuella program är ofta ett val mellan olika kurspaket uppbyggda av ämnen/kurser och praktik i olika variationer. I en del kommuner förekommer ett rikt kursutbud som möjliggör mer individuella lösningar, medan utbudet i andra kommuner är mycket smalt. Studien har bland annat uppmärksammat den bristande flexibiliteten i undervisningen av elever med invandrarbakgrund. Lärare och skolledare talar ofta om IV som ett mognadsår. Det individuella programmet har för en del elever blivit en medveten "karriärstrategi", en startpunkt på vägen mot en gymnasieutbildning. Sökord; gymnasieskolan, individuella program, individuell studieplan, integrering, elevinflytande, undervisning

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt