Elevernas värdering av sin gymnasieutbildning

Här presenteras skillander mellan den reformerade gymnasieskolan och den tidigare gymnasieskolan, utifrån ett elevperspektiv.

De pågående läroplansreformerna inom det svenska skolväsendet är genomgripande och berör många: eleverna och skolans personal, men också föräldrar och beslutsfattare på många nivåer. Gymnasieskolan har efter en lång tid med en och samma läroplan gått in i ett skede av successiva förändringar. Elever i sista årskursen i både programgymnasiet och linjegymnasiet har i en enkätundersökning besvarat frågor om sin utbildning och skolgång. Denna utvärdering ger en unik möjlighet att jämföra den reformerade gymnasieskolan med den tidigare gymnasieskolan - sett med elevernas ögon. Jämförelser görs bland annat mellan de två systemen och mellan studieförberedande och yrkesförberedande studievägar.Rapporten visar på flera positiva effekter som kan iakttas i detta tidigare skede av gymnasiereformen. Bland annat motsvarar elevernas bedömning av skolans kunskapsförmedlande insats en måluppfyllelse av hög grad. Men det finns också ett antal problem som behöver följas upp och beaktas i det fortsatta förändringsarbetet. Målet att eleverna ska ges tillfälle till medbestämmande i skolarbetet har nåtts i endast ringa grad. Informationen till eleverna har varit otillräcklig om val av skola och kurser.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt