Godkännande av fristående skolor som motsvarar grundskolan

Rapporten är en sammanfattning av Skolverkets prövning av ärenden om godkännande av fristående skolor som motsvarar grundskolan.

Denna rapport är en sammanfattning av tre tidigare interna rapporter, där Skolverkets beredning av ärenden om godkännande av fristående skolor granskats. Rapporternas syfte har varit att utifrån gällande lagstiftning belysa och problematisera de tolkningar som Skolverket gjort av denna och de kriterier som satts upp för godkännande av fristående skolor. Från och med 1982, då den borgerliga regeringen beslutade om den sk skolpengen, ändrades beteckningen enskild skola till fristående skola. Rapporten handlar om i vilka avseenden de fristående skolorna skiljer sig åt från de kommunala skolorna samt hur de liknar varandra. De fristående skolorna får inte vara ekonomiskt segregerande. Det är endast barn i skolans närområde, syskon samt barn som tidigare gått i huvudmannens och/eller organisationens förskola som prioriteras vid ansökan till en fristående skola. Avvikelser från läroplan, kursplan och timplan är i viss utsträckning tillåtna för de fristående skolorna. Dessa har varit och är trots allt förhållandevis små. Ett litet antal sökande har fått avslag på sin ansökan, då Skolverket bedömt att skolan ej kommer att kunna tillgodose kravet på saklighet och allsidighet eller öppenhet, eftersom de inte uppfyller kravet på att skolan ska tillgodose Lgr 80:s allmänna mål eller numera Lpo 94:s värdegrund. Sökord; fristående skolor, godkännanden, avslag, historik, överklaganden, handläggning

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt