Grunden för fortsatt lärande

En internationell jämförande studie av vuxnas förmåga att förstå och använda tryckt och skriven information.

International Adult Literacy Survey - IALS - är en studie som OECD och Statistics Canada har genomfört om vuxnas läs-, skriv- och räkneförmåga. Sverige, USA, Canada, Tyskland, Polen, Schweiz och Nederländerna har deltagit. Eftersom kunskapssamhället av idag ställer höga krav på förmågan att förstå och använda tryckt och skriven information är det viktigt att undersöka hur vuxna behärskar denna information. Rapporten belyser relationen mellan läsförmåga, utbildningsnivå, arbetskraftsstatus och kompetensutveckling i arbetslivet utifrån de svenska resultaten i undersökningen. Som utgångspunkt för undersökningen ligger det engelska begreppet "literacy". I IALS har begreppet fått innebörden att läsa och förstå olika slag av texter från de enklaste till de mycket komplicerade sammanhang och att kunna göra numeriska beräkningar utifrån problemställningar hämtade från situationer ur vardagslivet. Undersökningen spänner alltså över ett betydligt vidare fält än grundläggande läsförmåga. Resultaten i rapporten pekar på att vuxna inte har de tillräckliga kunskaper som är önskade. Invandrare, förtidspensionerade, lågutbildade och äldre är de som ligger i farozonen. (Denna rapport finns även på Engelska, best nr: 00:551)

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt