Gymnasieelevers problemlösande färdigheter

Som en del i utvärderingen av gymnasiereformen, har en undersökning gjorts om hur väl eleverna i gymnasieskolans sista årskurs behärskar ett vetenskapligt arbetssätt i grupp.

En undersökning av elevers problemlösande färdigheter genomfördes under våren 1995 som en del av Skolverkets utvärdering av den reformerade gymnasieskolan. Elever i sista årskursen på olika linjer och program från närmare 30 statistiskt utvalda gymnasieskolor fick i uppgift att gruppvis ta ställning till ett kontroversiellt ämne, nämligen genteknik. Grupperna fick välja en av fem gentekniska frågor att söka kunskap om för sina ställningstaganden med uppgift att redovisa sina arbetsinsatser i ett protokoll. Därtill besvarade eleverna liksom lärarna olika enkäter. Tillsammans gav enkäterna och arbetsprotokollen en tydlig bild av verksamheten inom grupperna. Av resultaten framgår bland annat att 1995 års avgående elever i den gymnasiala utbildningen är bra på att skriva självständiga texter och på att ta ansvar. Däremot visar de brister i förmågan att planera arbetet, att problematisera och att sovra bland sina informationskällor. Sökord; utvärdering, gymnasieskolan, prov, vetenskapligt abetssätt, genteknik

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt