Gymnasieutbildning i Örebro för döva och hörselskadade

Resultaten från en utvärdering av den riksrekryterande gymnasiala utbildningen i Örebro för döva och hörselskadade elever redovisas i denna rapport.

Rapporten redogör för en utvärdering av den riksrekryterande gymnasiala utbildningen i Örebro för döva och hörselskadade elever. Områdena rekrytering, organisation, undervisning, kunskapsbedömning, gymnasiereformens effekter samt vad som händer efter utbildningen belyses. Skolverket har funnit att både personal och ledning, vid två av de undersökta skolenheterna, riktar stark kritik mot skolledningsorganisationen för RGD/RGH. Ledningsorganisationen behöver bli mer tydlig. Det finns också behov av en tydlig samordningsfunktion. En majoritet av elever och personal vill ha kvar lokalintegrering på tre skolenheter. Eleverna är nöjda med undervisningen, som domineras av individuellt arbete. Skolverkets uppfattning är den att eleverna behöver tränas i att tänka och arbeta på ett mer vetenskapligt sätt. Det finns behov av att utöka antalet tolkar. Fler lärare behöver få specialpedagogisk kompetens samt behöver förbättra sina kommunikationsfärdigheter med eleverna. Vid en jämförelse med hörande elever, kom man fram till att det finns ett behov av att anpassa vissa prov efter i första hand de döva elevernas situation. Lärarna upplever att de nya betygskriterierna kan skapa problem. Eleverna menar att de har inflytande och delaktighet på klassrumsnivå. Flera positiva inslag i verksamheten kan ge en god grund för fortsatt reformarbete. Sökord; riksgymnasium, döva, hörselskadade, språkstörda, RGD, RGH, RGD/RGH

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt