Individers skolkarriär

Rapporten beskriver hur tjugo ungdomar på sitt sista skolår upplever gymnasieskolan och hur skolan påverkar deras livssituation.

Denna rapport är resultatet av ett projekt inom "Reformutvärdering 1995". Ungdomarnas egna berättelser belyser hur de uppfattar framför allt gymnasieskolan på det program som de just håller på att avsluta och hur skolan påverkar hela deras livssituation. Syftet med projektet har varit att lyfta fram elevperspektivet och att samla in kunskap om hur elever med olika studieerfarenheter och villkor upplever gymnasieutbildningen. Innebörden av gymnasieskolans reformering beskrivs i termer av elevernas erfarenheter och den betydelse de tillmäter sin skolgång. Elevernas egna berättelser, deras egna bilder, blir utgångspunkten för beskrivningen av deras möte med skolan. Elevernas kunskapssyn karaktäriseras av upptäckarglädje och nyfikenhet då skolan har kunnat tillmötesgå elevernas behov av nya kunskaper. Under svackorna har skolans utbud däremot framstått som relativt ointressant. Information i grundskolan om valet till den nya gymnasieskolan har inte fungerat bra. Den information som ungdomarna har fått har överensstämt dåligt med verkligheten. Framför allt visar ungdomarna optimism inför skolan och framtiden. För att skolan ska lyckas måste den göra stora ansträngningar att hitta möjligheter för alla de olika individerna. Misslyckas skolan med att vara en attraktiv undervisningsplats kommer ungdomarna att leta efter kompenserande möjligheter på annat håll. Sökord; gymnasieskolan, intervjuer, elevperspektiv, upplevelser, bilder

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt