Riksgymnasier för elever med svåra rörelsehinder

Resultaten från en utvärdering av verksamheten vid riksgymnasierna för elever med svåra rörelsehinder redovisas här utifrån organisations-, verksamhets- och elevperspektiv.

Utifrån uppdraget har syftet med följande studie varit att utvärdera utbildningarna vid riksgymnasierna för svårt rörelsehindrade elever, med avseende på elevernas förutsättningar, skolans organisation, dess samverkan med omvårdnadsorganisationen, samt utfallet av verksamheten. Organisationen var uppdelad på tre verksamheter: skola, habilitering och elevhemsboende. Studien visade på olika organisatoriska hinder på alla nivåer när det gällde att tillgodose elevernas behov av valfrihet och individuella lösningar utifrån deras skilda förutsättningar. Den visade också att ambitionsnivån var olika när det gällde att på lokal nivå, finna former för samverkan mellan de olika yrkesgrupperna, ge eleven inflytande och medbestämmande och därmed tillgång till individuella flexibla lösningar istället för generella, organisatoriska. Några slutsatser av studien är bland annat att skollagen måste ses över för att ge riksgymnasieeleverna en med övriga gymnasieelever jämförbar valfrihet ifråga om program och kurser. Även de skilda huvudmannaskapen bör granskas för att ge rimliga förutsättningar för samarbete mellan de olika verksamheterna inom riksgymnasieorganisationen och därmed bättre miljömässiga förutsättningar för elevernas utveckling. En tredje slutsats är att utvecklingen inom den vanliga gymnasieskolan måste bevakas så att kommunerna inte tar förekomsten av riksgymnasieverksamheten som intäkt för att åsidosätta arbetet med att göra skolor tillgängliga och anpassade för elever med funktionshinder och därmed i ännu högre grad begränsa valfriheten. Sökord; rörelsehinder, gymnasieskola, anpassning, interaktion, oberoende autonomi

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

Telefon: 08-527 334 34
E-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.


En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på knappen "Varukorg" längst ner på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp en ny sida där du fyller i fakturerings- och leveransuppgifter. När du fyllt i dina uppgifter klickar du på knappen ”Skicka beställning”.

Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor kommer direkt från vår leverantör ISY Distribution AB. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas som brev . Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt