Riksgymnasier för elever med svåra rörelsehinder

Resultaten från en utvärdering av verksamheten vid riksgymnasierna för elever med svåra rörelsehinder redovisas här utifrån organisations-, verksamhets- och elevperspektiv.

Utifrån uppdraget har syftet med följande studie varit att utvärdera utbildningarna vid riksgymnasierna för svårt rörelsehindrade elever, med avseende på elevernas förutsättningar, skolans organisation, dess samverkan med omvårdnadsorganisationen, samt utfallet av verksamheten. Organisationen var uppdelad på tre verksamheter: skola, habilitering och elevhemsboende. Studien visade på olika organisatoriska hinder på alla nivåer när det gällde att tillgodose elevernas behov av valfrihet och individuella lösningar utifrån deras skilda förutsättningar. Den visade också att ambitionsnivån var olika när det gällde att på lokal nivå, finna former för samverkan mellan de olika yrkesgrupperna, ge eleven inflytande och medbestämmande och därmed tillgång till individuella flexibla lösningar istället för generella, organisatoriska. Några slutsatser av studien är bland annat att skollagen måste ses över för att ge riksgymnasieeleverna en med övriga gymnasieelever jämförbar valfrihet ifråga om program och kurser. Även de skilda huvudmannaskapen bör granskas för att ge rimliga förutsättningar för samarbete mellan de olika verksamheterna inom riksgymnasieorganisationen och därmed bättre miljömässiga förutsättningar för elevernas utveckling. En tredje slutsats är att utvecklingen inom den vanliga gymnasieskolan måste bevakas så att kommunerna inte tar förekomsten av riksgymnasieverksamheten som intäkt för att åsidosätta arbetet med att göra skolor tillgängliga och anpassade för elever med funktionshinder och därmed i ännu högre grad begränsa valfriheten. Sökord; rörelsehinder, gymnasieskola, anpassning, interaktion, oberoende autonomi

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt