Specialarbetet i gymnasieskolan

Rapporten redovisar en genomgång av specialarbetet som har varit ett inslag i den gymnasiala utbildningen sedan 1960-talet.

I detta projekt undersöktes arbetet med och elevresultaten i kursen Specialarbete. Studien är ett tidigt försök att bedöma utbildningens resultat med avseende på kunskapsmål som fått tydligare uttryck i den nya läroplanen vid en jämförelse med den äldre. Det är elevernas förmåga att arbeta självständigt och undersökande som har studerats. Med läroplanens formulering är ett mål att sträva mot att eleverna närmar sig ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. I specialarbetet kommer detta tydligt till uttryck. Tre delar har ingått i projektet. I den första delen finns en genomgång av specialarbetets roll i olika läroplaner från 1960-talet och framåt. Därefter följer en beskrivning av förutsättningarna för arbetet och lärares och elevers syn på resultaten. En granskning av ett begränsat antal specialarbeten med åtföljande kvalitetsdiskussion ingår också. Generellt kan sägas att specialarbeten så som de återspeglas i rapporten skulle kvalitativt förbättras och vara mer i linje med läroplanens mål, om handledare och elever mer betonade att uppgiften är undersökande. Elevens frågeställningar och ifrågasättande av data, oavsett om det ingår "praktiskt" eller "teoretiskt" arbete behöver lyftas fram. Sökord; gymnasieskolan, utvärdering, specialarbete, självständigt arbete, problemlösning

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt