Undervisningsprocessen i främmande språk

Undervisningen i franska, spanska och tyska i den reformerade gymnasieskolan har utvärderats. Studien är koncentrerad till språkundervisningens innehåll och genomförande.

Undervisningen i franska, spanska och tyska har studerats i syfte att beskriva förutsättningarna för undervisningen och hur den genomförs, relaterat till målen i de nya kursplanerna. I de nya läroplanerna för både grundskolan och gymnasieskolan betonas betydelsen av att utbildningen leder till bättre språkkunskaper. En ökande internationalisering ställer krav på att fler elever studerar språk. Kursplanerna anger som mål för studierna att eleverna ska uppnå en kommunikativ kompetens. Förhoppningen är att denna rapport ska bidra till diskussion om språkundervisningen och om vilka vägar man ska ta för att nå målen. Utvärderingen visar att det finns en kolossal skillnad mellan olika klasser i studien, vad gäller elevernas upplevelser av språkundervisningen. Detta pekar på att lärare och skolor bör genomföra kontinuerliga utvärderingar av språkundervisninigen, det måste finnas en fungerande pedagogisk ledning på varje skola, blivande lärare i grundutbildning och verksamma lärare i fortbildning måste få lära sig hur man kritiskt granskar och utvärderar den egna undervisningen. Sökord; gymnasieskolan, undervisningsprocessen, utvärdering, franska, spanska och tyska

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt