Läsförståelse hos elever med utländsk bakgrund

En fördjupad analys av resultaten från PISA 2000 i tio länder. Många indikatorer i PISA 2000 pekar mot att det svenska utbildningssystemet är ett av de mest likvärdiga, men det finns betydande ''prestationsgap'' mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund.

Många indikatorer i PISA 2000 pekar mot att det svenska utbildningssystemet är ett av de mest likvärdiga. Men en indikator på likvärdighet skulle också kunna vara hur mycket prestationerna skiljer sig mellan "infödda" elever och elever med utländsk bakgrund. Utifrån denna aspekt visar PISA-resultaten att det finns ett betydande ''prestationsgap'' i Sverige och även i många andra OECD-länder. Prestationsgapet mellan infödda och elever med utländsk bakgrund födda utomlands ger Sverige en placering ungefär i mitten av samtliga OECD-länder. Differensen mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund födda i Sverige är inte heller större än i övriga OECD-länder. Men med tanke på att Sverige kanske är ett av de länder i världen med högst ställda mål och ambitioner för en likvärdig skola, är detta resultat långt ifrån tillfredställande. Det är därför viktigt för politiker och beslutsfattare att få reda på om utfallet beror på ett dåligt fungerande utbildningssystem i fråga om att ta hand om och integrera elever med utländsk bakgrund eller om det finns andra tänkbara förklaringar. Med utgångspunkt i ovanstående förhållanden presenteras i rapporten några mer djupgående analyser av resultaten från PISA-2000 undersökningen med syfte att ta fram tänkbara förklaringsmodeller till varför prestationsgapet mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund varierar mellan olika länder. Dessutom ges i rapporten en mer ingående bild av hur gruppen elever med utländsk bakgrund kan karaktäriseras utifrån ett antal bakgrundsfaktorer och deras koppling till prestationen i läsförståelse.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2003

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt