Plats utan oskäligt dröjsmål 2003

Denna rapport behandlar tillgänglighet till plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i september 2003 respektive januari 2004. Rapporten bygger på en enkät till landets alla kommuner i maj 2003.

I rapporten redovisas en uppföljning av i vilken utsträckning kommunerna räknar med att kunna tillhandahålla plats .utan oskäligt dröjsmål. i september 2003 respektive januari 2004. Även en belysning av kommunernas regler för tillgång till plats i skolbarnomsorg för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ingår. Dessutomklargörs förekomsten av särskilda förskolor eller avdelningar där barn placeras tillfälligt i väntan på en ordinarie förskola samt om det erbjuds avgiftsfrihet i familjedaghem för fyra- och femåringar. Undersökningen gjordes i maj 2003 och omfattar alla kommuner i landet. Skolverket har genomfört liknande undersökningar 1998,2001 och 2002. I rapporten jämförs resultaten från årets uppföljning med dessa och även med undersökningar som Socialstyrelsen gjort under 1990-talet.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2003

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt