Skolverkets lägesbedömning 2002

I lägesbedömningen redovisar Skolverket en samlad bild av utvecklingen inom barnomsorg, skola och vuxenutbildning under året och ger förslag till prioriterade åtgärder. Lägesbedömningen bygger i huvudsak på Skolverkets utredningar men också på forskningsrön och andra aktörers studier.

Varje år gör Skolverket en bedömning av utvecklingen inom barnomsorg, skola och vuxenutbildning. Bedömningen av kvaliteten görs i förhållande till de mål och riktlinjer som angivits av riksdag och regering. I rapportens inledning behandlas kvalitetsbedömning och viktiga faktorer för lärande och utveckling. Därefter redogörs för de områden som Skolverket finner särskilt angeläget att uppmärksamma. Varje verksamhetsform beskrivs sedan med avseende på dess syfte och förutsättningar, vad kvalitet är och hur kvaliteten kan bedömas i just denna verksamhet. Varje avsnitt innehåller även en bedömning av verksamheten med förslag till åtgärder för att utveckla verksamheten. Verksamhetsanalyserna pekar på vikten av en god lärmiljö för att kvalitet ska nås, något som närmare behandlas i det avslutande kapitlet.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2003

Serie: Rapporter

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt