TIMSS Advanced 2015. Svenska gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik i ett internationellt perspektiv

TIMSS Advanced 2015 (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell studie i nio länder som undersöker gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik.

Svenska gymnasieelever har förbättrat sina resultat i avancerad matematik och försämrat resultaten i fysik jämfört med 2008. Trots ett sämre resultat i fysik presterar svenska elever i genomsnitt fortfarande många poäng högre i fysik än genomsnitten i flera andra länder. I matematik är det svenska genomsnittet fortfarande lägre än många andra länders. Det framgår av den internationella studien TIMSS Advanced 2015. I studien samlas en mängd information in om policyer och styrdokument på nationell nivå (nationell enkät), skolornas organisation och undervisning (enkäter till skolor och lärare) och elevers kunskaper och attityder (provresultat och elevenkäter). Proven mäter de kunskaper och förmågor som de deltagande länderna genom kompromisser har kommit överens om är relevanta att mäta utifrån ländernas läroplaner och ämnesplaner. Studien genomfördes våren 2015 av ett urval elever som gick på naturvetenskaps- och teknikprogrammet och hade läst minst kurserna Matematik 4 eller Fysik 2. Studien har genomförts två gånger tidigare - 1995 och 2008. Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare, rektorer och lärare.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2016

Serie: Rapporter

Bilagor:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt