Lärarnas uppfattningar om gymnasieskolan efter 2011 års gymnasiereform

Rapporten beskriver gymnasielärares uppfattningar om vad gymnasiereformen har inneburit för deras arbete i skolan och för elevernas förutsättningar. Resultaten bygger i huvudsak på en enkätundersökning som genomfördes 2015, och rapporten följer upp resultat från motsvarande undersökning från 2012.

Enligt majoriteten av lärarna har ämnesinnehållet ökat i de nya ämnesplanerna jämfört med i motsvarande kursplaner före gymnasiereformen. Samtidigt uppger nästan nio av tio lärare att det centrala innehållet i ämnesplanerna gör det tydligt vad de ska undervisa om, och ungefär hälften av lärarna har uppfattningen att ämnesplanerna inneburit en ökning av denna tydlighet. I enlighet med detta upplever också många lärare, framför allt i teoretiska ämnen, att friheten att bestämma innehåll har minskat och att ämnesplanerna är mer styrande för undervisningen än motsvarande kursplaner före gymnasiereformen. Nära hälften av lärarna i yrkesämnen anger att innehållet i ämnesplanerna har medfört en ökad relevans för kraven i respektive bransch.

Nästan fyra av tio lärare anger att de upplever en försämring av elevernas kunskaper när de börjar i gymnasieskolan. Detta anger i något högre grad lärare i yrkesämnen än lärare i teoretiska ämnen. Mindre än var tionde lärare, totalt sett, anger att elevernas förkunskaper har förbättrats.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2017

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt