Uppföljning av språkintroduktion

Beskrivande statistik på nationell nivå och exempel på hur nyanlända elever kan ges möjlighet att använda sitt modersmål i undervisningen.

Språkintroduktionens storlek har fördubblats från hösten 2015 till hösten 2016, till nästan 36 000 elever. Detta motsvarar cirka 10 procent av alla gymnasieelever höstterminen 2016. Ökningen beror på den stora tillströmningen av nyanlända hösten 2015. Antalet nybörjarelever (elever i år 1) har ökat från 13 500 till 25 700 under samma period, vilket innebär en ökning med 12 200 elever eller cirka 90 procent. Av nybörjarna hösten 2016 utgör 17-åringarna den största åldersgruppen (41 procent). I princip samtliga elever som påbörjade språkintroduktion hösten 2016 var nyanlända, det vill säga hade befunnit sig i Sverige högst fyra år. Merparten hade endast varit ett år i landet. Det stora flertalet är pojkar.

Den ökade elevtillströmningen till språkintroduktionen framgår tydligt i de fem kommuner som vi har besökt i denna studie. Kommunerna står inför den gemensamma utmaningen att anordna en utbildning som så långt som möjligt tillgodoser elevernas individuella målsättningar, förutsättningar och behov, samtidigt som det i olika utsträckning råder brist på lokaler samt behöriga och kompetenta lärare, studiehandledare och annan flerspråkig personal.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2017

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt