Yrkestävlingar på skolnivå

Redovisning av regeringsuppdraget om yrkestävlingar på skolnivå

Skolverket har initierat och med hjälp av kontaktskolor genomfört yrkestävlingar på prov inom ett begränsat antal skolor och yrken.

Yrkestävlingarna utgick från en inventering av hur arbetet med skoltävlingar ser ut idag. I många yrkesområden finns redan i dag tävlingar i yrkesskicklighet och flera skolor har erfarenhet av detta. Syftet med dessa tävlingar är oftast uttagning till Yrkes-SM och så småningom även Yrkes-VM, WorldSkills Competition och Europeiska mästerskap, EuroSkills.

Ett flertal skolor har kontaktats, branschföreträdare, lärare och skolledare har intervjuats och samtal med elever har genomförts. Det finns en övervägande positiv attityd till yrkestävlingar på skolnivå såväl från branscher som från lärare, skolledare och elever. För att uppnå den kvalitetshöjning av undervisningen som skoltävlingar skulle kunna åstadkomma, bedömer Skolverket att yrkestävlingar bör genomföras i två steg så att alla elever och lärare på landets yrkesutbildningar får möjlighet att ta del av de positiva effekter som tävlingarna ger.

I redovisningen av uppdraget presenteras en modell som gör det möjligt att tävla lokalt på varje skola och därefter en områdestävling där vinnare från respektive skola deltar. Utvärdering av tävlingarna som gjordes tillsammans med medverkande skolor visar tydligt att mervärdeseffekter kan fås genom denna modell av tävlingsverksamhet. Skolverket anser att sådana tävlingar på ett positivt sätt skulle stimulera skolor med yrkesutbildning och på så sätt också medverka till kvalitetshöjning av svensk yrkesutbildning.

Regelbundna möten har hållits med kansliansvarig på Youth Skills Sweden. Utredningsarbetet har presenterats för Youth Skills Swedens styrelse.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2010

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2009:326

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt