Uppdrag om utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik

Delredovisning av uppdrag om utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik

Arbetet med uppdraget pågår enligt plan. I samverkan med 20 lärosäten har kurser på 7,5 hp för lärare som arbetar i förskoleklass samt årskurs 1-3 genomförts med 620 deltagande lärare.

I september 2013 startas ett nationellt nätverk av NT-utvecklare, där Skolverket erbjudit plats till 171 förskollärare och lärare, som representerar 107 huvudmän fördelade på 91 kommuner i landet.

Ett webbaserat undervisningsstöd är framtaget och görs tillgängligt för NT-utvecklarna i samband med uppstarten av nätverket för att senare publiceras på skolverket.se/nt. För att utveckla undervisningen i NT på gymnasiet och för att underlätta övergången från gymnasieskola till högre utbildning inom NT stödjer och utvecklar Skolverket befintliga insatser som genomförs av andra aktörer än myndigheten själv. I samverkan med andra aktörer planeras även konferensserier för att öka måluppfyllelsen inom NT på gymnasiet. Både en nationell referensgrupp och en samrådsgrupp är sammansatta och en processutvärdering kommer att följa satsningen.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2013

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2012:868

Bilagor:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt