Uppdrag om Kommunala informations-/aktivitetsansvaret - delredovisning

Delredovisning av uppdrag om kommunala informations-/aktivitetsansvaret givet i Regleringsbrevet för budgetåret 2014 (uppdrag 30).

Utifrån beskrivningen av uppdraget har Skolverket under 2014 främst valt att fokusera på att utveckla en nationell modell för hur kommunerna ska registrera och föra statistik över ungdomar som omfattas av det kommunala informationsansvaret (från den 1 januari 2015 benämnt aktivitetsansvaret). Modellen syftar till att utgöra ett underlag för nationell statistik som Skolverket ska presentera över ungdomar som är föremål för aktivitetsansvaret. Enligt modellen ska kommunerna upprätta datasystem där ungdomarna registreras. Inrapporteringen av data från kommunerna kommer att ske via Statistiska centralbyrån (SCB).

En annan del i Skolverkets stöd till kommunerna kommer att bli framtagandet av ett allmänt råd om nämnda aktivitetsansvar. Detta kommer att ske under 2015.

Viktiga samarbetspartners har varit SCB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2014

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2014:140

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt