Uppdrag om utvärdering av försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning (KPU)

Redovisning av uppdrag om utvärdering av försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning givet regleringsbrevet för budgetåret 2017

KPU riktar sig till personer som har ämneskunskaper i ett eller flera undervisningsämnen och som vill utbilda sig till ämneslärare. Eftersom ämnesstudierna ska vara avklarade, ingår de utbildnings­vetenskap­liga delarna av lärarutbildningen inklusive praktiken, det vill säga den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU).

Ett sätt att få fler personer med akademisk bakgrund att växla till läraryrket och läsa KPU är att underlätta möjligheterna att arbeta som lärare under studierna. Eftersom KPU sträcker sig över tre terminer vid full studietakt, och obehöriga lärare får anställas högst ett år i taget, har de inte kunnat få en anställning som varar under hela utbildningen. För att öka anställningstryggheten beslutade därför regeringen om en tidsbegränsad försöksverksamhet som infördes höstterminen 2016. Försöksverksamheten innebär att skolhuvudmän får anställa obehöriga lärare i upp till två år, om personen samtidigt läser KPU samt undervisar och har ämneskunskaper inom vissa utpekade bristämnen.

Försöksverksamheten innebär endast möjligheten att anställa obehöriga lärare i upp till två år. Det finns inga statsbidrag, aktiviteter eller insatser kopplade till försöksverksamheten och anställningar enligt försöksverksamhetens förordning kräver ingen anmälan eller registrering.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2020

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2017:145

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt