Uppdrag om översyn av timplanen för grundskolan och motsvarande skolformer

Skolverket har gjort en översyn av timplanerna för grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan. I uppdraget har det ingått att särskilt titta på hur tiden för elevens val kan användas för att omfördela undervisningstid. I den här rapporten redovisas Skolverkets förslag.

Skolverket föreslår att elevens val tas bort och att denna tid fördelas till de ämnen och stadier som har ett behov av mer reglerad undervisningstid. Timmarna fördelas framför allt till de samhällsorienterande och de naturorienterande ämnena, men i viss mån också till de så kallade praktisk-estetiska ämnena.

Förslagen till nya timplaner ska lösa problemet med att vissa ämnen i sina kursplaner har ett mer omfattande centralt innehåll än vad som är rimligt i förhållande till undervisningstiden i ämnet och stadiet.

Skolverket föreslår också en rad åtgärder för att fler elever ska läsa ett språk utöver svenska och engelska. En av dem är att ändra valalternativen inom språkvalet, bland annat genom att ta bort elevernas möjligheter att välja ytterligare tid i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Skolverket föreslår samtidigt att det ska finnas möjlighet för nyanlända elever att läsa engelska som nybörjarspråk. Skolverket stödjer även förslaget om att införa en minsta garanterad undervisningstid i ämnet modersmål. Skolverket föreslår också att det ska utarbetas en nationell språkstrategi för hur kunskaper i minst två språk utöver modersmålet kan bli verklighet i samhället.

Skolverkets förslag till författningsändringar i elevens val, skolans val och språkval presenteras i bilaga 1 och 2. Skolverkets förslag till reviderade timplaner för grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan presenteras i bilaga 3.

Om uppdraget

Skolverkets förslag är ett resultat av ett uppdrag som Skolverket fick i regleringsbrevet för 2020. Uppdraget handlade om att se över timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan med syftet att skapa en bättre balans mellan undervisningens innehåll och undervisningstiden i timplanerna. I uppdraget ingick det att särskilt titta på hur tiden för elevens val kan användas för att omfördela tid. Skolverket fick också i uppdrag att föreslå åtgärder för att fler elever ska läsa språk utöver svenska och engelska.

Relaterat uppdrag – språkval i mellanstadiet

Skolverket har samtidigt redovisat en utredning av konsekvenserna av att 48 timmar i språkval är förlagda till mellanstadiet. I uppdraget ingick att eventuellt föreslå nödvändiga författningsändringar. Skolverket ser både för- och nackdelar med att förlägga 48 timmar i språkval till mellanstadiet. Vi ser dock inte att det finns någon annan fördelning av timmarna som skulle vara entydigt bättre för huvudmän eller elever. Skolverket föreslår därför ingen förändring.

Språkval i mellanstadiet

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2021

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2020:495

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

Telefon: 08-527 334 34
E-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.


En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på knappen "Varukorg" längst ner på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp en ny sida där du fyller i fakturerings- och leveransuppgifter. När du fyllt i dina uppgifter klickar du på knappen ”Skicka beställning”.

Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor kommer direkt från vår leverantör ISY Distribution AB. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas som brev . Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt