Uppdrag om översyn av timplanen för grundskolan och motsvarande skolformer

Skolverket har gjort en översyn av timplanerna för grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan. I uppdraget har det ingått att särskilt titta på hur tiden för elevens val kan användas för att omfördela undervisningstid. I den här rapporten redovisas Skolverkets förslag.

Skolverket föreslår att elevens val tas bort och att denna tid fördelas till de ämnen och stadier som har ett behov av mer reglerad undervisningstid. Timmarna fördelas framför allt till de samhällsorienterande och de naturorienterande ämnena, men i viss mån också till de så kallade praktisk-estetiska ämnena.

Förslagen till nya timplaner ska lösa problemet med att vissa ämnen i sina kursplaner har ett mer omfattande centralt innehåll än vad som är rimligt i förhållande till undervisningstiden i ämnet och stadiet.

Skolverket föreslår också en rad åtgärder för att fler elever ska läsa ett språk utöver svenska och engelska. En av dem är att ändra valalternativen inom språkvalet, bland annat genom att ta bort elevernas möjligheter att välja ytterligare tid i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Skolverket föreslår samtidigt att det ska finnas möjlighet för nyanlända elever att läsa engelska som nybörjarspråk. Skolverket stödjer även förslaget om att införa en minsta garanterad undervisningstid i ämnet modersmål. Skolverket föreslår också att det ska utarbetas en nationell språkstrategi för hur kunskaper i minst två språk utöver modersmålet kan bli verklighet i samhället.

Skolverkets förslag till författningsändringar i elevens val, skolans val och språkval presenteras i bilaga 1 och 2. Skolverkets förslag till reviderade timplaner för grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan presenteras i bilaga 3.

Om uppdraget

Skolverkets förslag är ett resultat av ett uppdrag som Skolverket fick i regleringsbrevet för 2020. Uppdraget handlade om att se över timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan med syftet att skapa en bättre balans mellan undervisningens innehåll och undervisningstiden i timplanerna. I uppdraget ingick det att särskilt titta på hur tiden för elevens val kan användas för att omfördela tid. Skolverket fick också i uppdrag att föreslå åtgärder för att fler elever ska läsa språk utöver svenska och engelska.

Relaterat uppdrag – språkval i mellanstadiet

Skolverket har samtidigt redovisat en utredning av konsekvenserna av att 48 timmar i språkval är förlagda till mellanstadiet. I uppdraget ingick att eventuellt föreslå nödvändiga författningsändringar. Skolverket ser både för- och nackdelar med att förlägga 48 timmar i språkval till mellanstadiet. Vi ser dock inte att det finns någon annan fördelning av timmarna som skulle vara entydigt bättre för huvudmän eller elever. Skolverket föreslår därför ingen förändring.

Språkval i mellanstadiet

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2021

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2020:495

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt