Översyn av stöd och information via webbplatser samt forskningsspridning

Redovisning av uppdrag till Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skolforskningsinstitutet och Skolinspektionen om att se över stöd och information på sina webbplatser samt om utveckling och samordning av forskningsspridning.

I den här redovisningen presenteras myndigheternas arbete med översynen av dels det stöd som de tre förstnämnda myndigheterna tillhandahåller via sina webbplatser, dels den information om råd och vägledning till huvudmän och rektorer som Skolinspektionen tillhandahåller via sin webbplats.

Skolverket, SPSM och Skolforskningsinstitutet fick också i uppdrag att analysera och utvärdera sin forskningsspridning samt lämna förslag på hur denna kan utvecklas och samordnas i syfte att forskningsresultat i större utsträckning ska komma verksamma inom skolväsendet till del.

Skolmyndigheterna presenterar sitt arbete med regeringsuppdraget i den här regeringsredovisningen, som myndigheterna i enlighet med uppdraget skrivit gemensamt.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2024

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2023:2841

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt