Redovisning av uppdrag om kunskapssammanställningar om elevhälsa och stöd

Det här är slutredovisningen av Skolverkets, Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) och Skolforskningsinstitutets gemensamma uppdrag att ta fram kunskapssammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd, som gavs i regleringsbrev för 2022.

Uppdraget är en följd av ett förslag i utredningen Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) och syftar till att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika aspekter av hur arbetet med elevhälsa och stöd kan stärkas. Kunskapssammanställningarna ska bidra till att förbättra målgruppernas möjligheter att välja effektiva insatser för att elever ska nå utbildningens mål.

En slutsats från arbetet är att skolmyndigheterna redan bidrar med kunskap inom områdena elevhälsa och stöd. Dock finns mycket ytterligare kunskap att lyfta fram, vilket sammanställningarna försökt att göra. Det är också positivt att myndigheterna samverkar.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2024

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2023:3245

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt