Stöd till kommunerna för genomförande av inledande kartläggning och validering inom komvux

Den här redovisningen av Skolverkets regeringsuppdrag handlar om inledande kartläggning och validering inom komvux och de förändringar som infördes i skollagen 1 januari 2023.

Skolverket har tidigare identifierat utmaningar såsom till exempel bristande kompetens och organisatoriska svårigheter hos huvudmän, skolledare, studie- och yrkesvägledare och lärare inom komvux. För att möta dessa utmaningar tillhandahåller myndigheten stöd och verktyg för både kartläggning och validering, samt skapar forum för diskussion och reflektion.

Myndigheten har utvecklat webbaserat stödmaterial och organiserat webbinarier och seminarier för att sprida kunskap om och implementera de nya reglerna. Dessutom erbjuds lärosäteskursen, "Validering i praktiken". Skolverket planerar även för att ta fram en ny webbaserad utbildning om validering i samarbete med Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, 2025.

Myndigheten betonar vikten av att öka antalet valideringar samt att förbättra och kvalitetssäkra valideringsprocessen för att bättre möta individens och arbetsmarknadens behov.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2024

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2023:3520

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt