Uppdrag att digitalisera de nationella proven

Skolverkets arbete med att digitalisera de nationella proven fortsätter enligt plan. De första digitala nationella proven och betygsstödjande nationella bedömningsstöden genomförs i Skolverkets digitala provtjänst under 2024.

Utvecklingen av provtjänstens olika delar, från inloggning till arkivering, sker utifrån en detaljerad tidsplan. Skolverket genomför löpande stöd- och kommunikationsinsatser, bland annat om de tekniska förutsättningarna för att kunna genomföra digitala nationella prov.

De lärosäten som har fått i uppdrag av Skolverket att utveckla och konstruera nationella prov har genomfört utprövningar av digitala provuppgifter och så här långt gör myndigheten bedömningen att utprövningarna har gett önskat resultat.

Inom ramen för uppdraget fortsätter myndigheten arbetet med att kontinuerligt identifiera och hantera risker. Riskerna rör främst teknik och informationssäkerhet, både för Skolverket och för huvudmän och skolor. Under året har Skolverket arbetat intensivt med att utveckla lösningar för behandling av personuppgifter i provtjänsten på ett säkert sätt, hantera förseningar i utvecklingen av delar av provtjänsten och etablera nödvändiga processer och rutiner för drift och förvaltning av provtjänsten.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2024

Serie: Regeringsuppdrag

Bilagor:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt