Att undervisa vuxna invandrarelever i svenska

Boken behandlar analfabetism och alfabetisering i ett internationellt perspektiv. Särskilt vuxna invandrares situation och behov tas upp här.

Detta är ett kommentar- och referensmaterial kring undervisningen i svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning. Materialet föregås av skriften "Att undervisa invandrarelever i svenska".Qarin Franker redogör för analfabeters läs- och skrivinlärning. Hon sätter analfabetismen i ett internationellt perspektiv. Trots att problemområdet är stort, finns det mycket lite forskning om hur läsinlärningsprocessen för vuxna egentligen går till. Författaren pekar på förhållningssätt i alfabetiseringsundervisningen och visar hur elevens livsmiljö och texterna runt omkring eleven blir en viktig och naturlig utgångspunkt i undervisningen. Ulf Oldberg låter oss stifta bekantskap med invandrarelever som inte kan läsa och skriva. Helena Johansson ger en ingående och initierad framställning av vuxna invandrarelevers situation och behov. Vår förhoppning är att detta referensmaterial ska vara till glädje och nytta inte bara för de lärare som undervisar i svenska som andraspråk utan för alla inom skolan, som undervisar vuxna invandrarelever och har ansvar för deras studieframgång. Sökord; analfabetism, invandrarundervisning

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1994

Serie: Stödmaterial

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt