Arbetssätt, samarbete och inlärning inom Sfi

Myndigheten för skolutveckling presenterar tre skrifter om integrationsarbete och Sfi. De tre skrifterna presenteras i följande ordning: "Samarbete, möjligheter och hinder", "Arbetssätt för Sfi i samverkan", "Hur lär man sig svenska som vuxen?"

Dessa skrifter kompletterar varandra. Det övergripande syftet är att de tillsammans ska ge inspiration och bidra till att effektivisera introduktionen av nyanlända och att utveckla samarbetsformer som underlättarför individen att bli delaktig i samhället. "Samarbete, möjligheter och hinder" diskuterar hur olika kommuner kan skapa ett samarbete mellan olika aktörer för att ge individuellt anpassad, målinriktad svenskundervisning för invandrare där individen är delaktig och medansvarig. Syftet med "Samarbete, möjligheter och hinder" är att bidra till att utveckla och stödja invandrares introduktion och integration. Den vänder sig till företrädare för Sfi, flyktingmottagning, socialtjänst, kommuners arbetsmarknadsenheter, arbetsförmedling, frivilligorganisationer, Integrationsverket, Migrationsverket m.fl. "Arbetssätt för Sfi i samverkan" syftar till att stödja en utveckling av arbetsformer för sådan Sfi som kombineras med praktik, arbetsträning, yrkesorientering eller yrkesutbildning. Förhoppningen är att "Arbetssätt för sfi i samverkan" ska inspirera till att utveckla samarbetsformer mellan Sfi och andra aktörer och att initiera en diskussion om arbetssätt i en sådan svenskundervisning för invandrare. Skriften vänder sig i första hand till Sfi-lärare och yrkeslärare, men även till andra som är intresserade av att utveckla arbetssätt och former för att kombinera språkundervisning med praktisk verksamhet. Den tredje skriften "Hur lär man sig svenska som vuxen?" vänder sig till alla som möter människor som talar svenska som sitt andraspråk, men speciellt till praktikhandledare för Sfi-studerande. Skriften ger en lättillgänglig beskrivning av språkinlärningsprocessen.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2003

Serie: Stödmaterial

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt