Kvalitet inom IV - hela skolans ansvar

Kvalitet inom IV - hela skolans ansvar är ett stödmaterial som tillkommit för att stödja utvecklingen av gymnasieskolans individuella program.

Kvaliteten inom gymnasieskolans individuella program, IV, behöver utvecklas. Det är utgångspunkten för den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2006. Lagändringen innebär att även elever på IV ska erbjudas utbildning på heltid. Myndigheten för skolutveckling har under 2005 och 2006 haft uppdraget att stödja kommuner och skolor i arbetet med att utveckla kvaliteten på IV. Stödmaterialet visar exempel på hur olika kommuner och gymnasieskolor med IV har valt att organisera sin verksamhet. Elever, lärare och rektorer beskriver sin vardag, aktuella utmaningar och lösningar. Exemplen handlar om allt från bemötande, förhållningssätt och motivation till organisering av PRIV och samverkan med grundskolan, nationella program inom gymnasieskolan och arbetslivet. Verksamheterna som beskrivs ska ses mot bakgrund av de kriterier för kvalitet inom IV som framträder ur forskning och beprövad erfarenhet. Syftet är att materialet ska utgöra ett stöd i arbetet med att utveckla kvaliteten i skolan för alla elever. Med hjälp av diskussionsfrågorna och mallen till handlingsplan kan det användas som ett verktyg för förändringsarbete. Stödmaterialet vänder sig till lärare, rektorer och annan personal i såväl grundskola som gymnasieskola samt till politiker och tjänstemän i kommuner.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2007

Serie: Stödmaterial

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt