Introduktions-programmet språkintroduktion

I detta stödmaterial lyfts områden och aspekter fram som kan vara viktiga att tänka på för lärare och rektorer som arbetar med introduktionsprogrammet språkintroduktion.

Detta stödmaterial är inte uppdaterad utifrån 2016 allmänna råd för utbildning av nyanlända elever och kommer inte att revideras. Introduktionsprogrammen och nyanlända elever är dock ett prioriterad område och nya former av stöd kommer att utvecklas och publiceras på vår webb under 2017.

Förhoppningsvis kan resonemangen fungera som ett stöd för hur man på skolan, i kommunen respektive hos den enskilda huvudmannen, organiserar och utformar verksamheten och undervisningen.Inledningsvis i stödmaterialet finns ett resonemang kring skollagen och andra föreskrifter som reglerar utbildningen. I materialet behandlas även frågor som kan ställas när skolorna organiserar verksamheten. Vidare följer avsnitt om mottagande och kartläggning. I avsnittet Andraspråksinlärning och flerspråkighet framhålls vad aktuell forskning säger om villkoren för språk- och kunskapsutveckling för flerspråkiga elever. I avsnittet Undervisning och bedömning finns ett resonemang om viktiga utgångspunkter för planering och genomförande av undervisningen och bedömningen. Här ges även en sammanställning av de bedömningsstöd som kan vara aktuella för språkintroduktion. Stödmaterialet avslutas med förslag till fortsatt kompetensutveckling.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2013

Serie: Stödmaterial

ISBN : 978-91-7559-047-9

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt