Betygsvideon

Videon diskuterar bakgrund, utformning och problematik kring betygssättningen i gymnasieskolan och komvux.

Detta diskussionsprogram behandlar frågor som Varför ska betygssystemet ändras? Hur har man tagit fram betygskriterierna? Hur kan eleven få veta vad som krävs? En elev, en lärare och tre personer från Skolverket deltar i programmet. Syftet med den här video är att skapa en debatt kring det nya betygssystemet, så att det kan utvecklas till att bli ännu bättre. Det som framkommer av videon är att lärarna verkar osäkra över hur de ska handskas med det nya systemet, eftersom kunskapen mäts på ett annat sätt nu än förr. Hela förändringen av betygssystemet härstammar ur en vilja till ett kunskaps- och målstyrt resultat. Skolorna får använda vilka metoder de vill, men alla ska uppnå samma resultat. Ännu en fråga som ställs är hur det blir med rättvisan mellan elever, lärare och resten av hela landet. Det påstås då att elever, och föräldrar, nu har större möjligheter att få veta vad som krävs, eftersom alla kommer att ha tillgång till kursplaner och läroplaner. Man får i och med detta något att rätta sig efter. Förhoppningarna är att eleverna ska bli mer studiemotiverade när de vet sitt mål.Andra ämnen som diskuteras är undervisningstiden, hur betygen tyglas ute i näringslivet och vid högskolorna samt det pedagogiska samtalet. Den avslutande kommentaren ges av läraren som tycker att det nya systemet med betygen är ett bra förslag, men samtidigt mer arbetsamt.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1998

Serie: Styrdokument

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt