Om elevhälsa på SPSM:s webbplats

Elevhälsa är ett ansvar för alla i skolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten har både information och stödmaterial om elevhälsa.