Regler och ansvar

Om sjukhusundervisning i skollagen

Vad som gäller för sjukhusundervisning beskrivs främst i 24 kapitlet 17–19 §§ i skollagen.