Frågor och svar

Finns det några läromedel för ämnet?

Flera förlag och andra aktörer arbetar med att ta fram läromedel. Skolverket informerar också Läromedelföretagen om alla ämnen i Gy-25, nya som omarbetade, så att läromedel kan uppdateras och tas fram.