Artificiell intelligens – nytt ämne i gymnasieskolan och komvux

Hösten 2024 kommer gymnasieskolor och utbildningsanordnare inom komvux kunna erbjuda ämnet artificiell intelligens. Ämnet fokuserar främst på AI-utvecklingen ur ett samhällsperspektiv men också hur AI kan användas för problemlösning.

Illustration av ett vitt papper där det står Nytt ämne i gymnasieskolan och komvux Artificiell intelligens

Vad innehåller ämnet Artificiell intelligens?

Ämnet artificiell intelligens behandlar AI-utvecklingen framför allt ur ett samhällsperspektiv och utforskar vilka konse­kvenser det kan ha för det dagliga livet. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda AI för problemlösning.

Ämnesplanen för ämnet artificiell intelligens

Artificiell intelligens kan läsas från och 1 juli 2024. Även de elever som redan påbörjat ett program kan läsa artificiell intelligens.

Här hittar du ämnesplanen för ämnet artificiell intelligens

Ämne Artificiell intelligens Länk till annan webbplats.

Vilka elever kan läsa ämnet?

Gymnasieskolan

I programstrukturen

På gymnasieskolan kommer ämnet att kunna erbjudas i programstrukturen för det naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet.

Som individuellt val

Elever som inte läser något av de två programmen kan välja ämnet som individuellt val.

Komvux

I komvux kan ämnet erbjudas som enstaka kurs.

Behörighet att undervisa i ämnet

 • Lärare som är behöriga att undervisa i något av ämnena teknik, matematik, programmering, gränssnittsdesign eller webbutveckling i gymnasieskolan behöver 15 högskolepoäng inom artificiell intelligens för att kunna bli behöriga att undervisa i ämnet.
 • Lärare som har behörighet i ett annat ämne i gymnasieskolan behöver 60 högskolepoäng för behörighet.

Högskoleutbildningar i artificiell intelligens

Just nu erbjuds högskoleutbildningar i artificiell intelligens på några av Sverige högskolor och universitet. Flera kurser ges redan under våren 2024 och några är öppna för sen anmälan.

Lista på kurser i artificiell intelligens som ges på högskolor och universitet Pdf, 164 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan även söka efter utbildningar i artificiell intelligens på länkarna nedan:

På gång just nu

 • Skolverket kommer att se över utbudet av utbildning i artificiell intelligens och i vissa fall ge uppdrag till lärosäten att anordna lärarfortbildningar. Sådana fortbildningar kan bli aktuella höstterminen 2024.
 • Skolverket har påbörjat arbetet med att ta fram kommentarmaterial. Det kommer att bli tillgängligt under läsåret 24/25.

Ämnet Artificiell intelligens i Gy25

När ämnesbetyg införs i gymnasieskolan 1 juli 2025 finns ämnet artificiell intelligens kvar med samma innehåll, men i ett annat format. I stället för två kurser kommer ämnet bestå av två nivåer.

Från höstterminen 2025 kommer flera gymnasieprogram också att erbjuda ämnet artificiell intelligens i programfördjupningen.

Läs mer om ämnesbetyg och Gy25 Öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad 23 februari 2024

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Kunskaper om AI är väsentliga för Sveriges elever. De stärker möjligheterna för eleverna att kunna navigera i en alltmer digitaliserad tillvaro och förbereda sig för fortsatta studier och yrkesliv. Skolverket ser ett behov av att möta teknisk utveckling inom ett område som får allt större betydelse och göra kunskapsfältet tillgängligt för en bred elevgrupp. Behovet av teknisk kunskap inom området ute i arbetslivet är också stort.

  Det är Skolverket som myndighet som tagit initiativ till ämnet och Skolverkets generaldirektör har fattat beslutet.

  Möjligheten att införa artificiell intelligens redan ht-24 kom sent i processen och Skolverket tvingades prioritera antalet berörda program. Eftersom AI är ett viktigt inslag i ingenjörsutbildning fick teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet ”gå före”.

  Från ht-25 kommer fler gymnasieprogram ha ämnet i sin programfördjupning.

  Många lärosäten erbjuder kurser i AI och valet av kurs måste göras individuellt. Det är däremot bra om innehållet i kurserna återspeglas av gymnasieskolans ämnesplan, dvs att det finns innehåll av både samhällsperspektiv och den tekniska problemlösningen.

  Det kan just nu vara svårare att hitta tillräckligt med enstaka AI-kurser. Skolverket ser över behörighetsreglerna som ska gälla då ämnesbetyg införs, dvs ht-25. Förslaget innebär att de lärare som behöver läsa in 60 hp ska kunna kombinera 15 hp inom artificiell intelligens med 45 hp högskolestudier i gränssnittsdesign, matematik, programmering, teknik eller webbdesign.

  Flera förlag och andra aktörer arbetar med att ta fram läromedel. Skolverket informerar också Läromedelföretagen om alla ämnen i Gy-25, nya som omarbetade, så att läromedel kan uppdateras och tas fram.