Frågor och svar

Vilka kurser ska jag läsa för att få behörighet att undervisa i ämnet?

Många lärosäten erbjuder kurser i AI och valet av kurs måste göras individuellt. Det är däremot bra om innehållet i kurserna återspeglas av gymnasieskolans ämnesplan, dvs att det finns innehåll av både samhällsperspektiv och den tekniska problemlösningen.