Frågor och svar

Vem har fattat beslutet om att artificiell intelligens ska bli ett ämne?

Det är Skolverket som myndighet som tagit initiativ till ämnet och Skolverkets generaldirektör har fattat beslutet.